Medzinárodná konferencia Vidiek žije

25. júl 2019

Spolupráca je nevyhnutná a preto sa podieľame pri organizácii medzinárodnej konferencie Vidiek žije spoločne s Vidieckou platformou. 12.9.2019 sa na Vás tešíme v Hriňovej.

Udalosť na facebooku

vidiek zije