Po vyplnení a podpísaní prihlášky ju zašlite na info@naszivot.sk, alebo poštou na adresu Spolok Farmárov Slovenska, Budovateľská 1334/12, 969 01 Banská Štiavnica