Aktuálne

vidiek

Dôležité posolstvo pre farmárov

Podvody s dotáciami v agrorezorte sa už pod koberec nezamätú. Vďaka odvážnym farmárom ako je pán Mičko a ďalší, ich už vyšetruje OLAF Európsky úrad pre boj s podvodmi.

6. september 2019

nafta

Termín na registráciu zelenej nafty je predĺžený

PPA predlžuje termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta.

13. august 2019

vidiek

Medzinárodná konferencia Vidiek žije

PPA predlžuje termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta.

25. júl 2019

O nás

Je zrejmé, že náprava dlhoročných deformácií legislatívy v prospech veľkých a vplyvných, a aj deklarovaná právna ochrana nás je ochromená ich nedostačujúcou realizáciou v praxi, zrovnoprávnenia postavenia malých a stredných prvovýrobcov potravín (farmárov) s ostatnými, zvýšenie ich spoločenského statusu a významu pre celkovú ekonomiku nášho štátu, je dlhotrvajúci proces. Udalostí posledných mesiacov nám ukázali, že naša sila je v jednote a početnosti a nik nemôže ísť proti hodnotám a potrebám celej spoločnosti, ktoré i my reprezentujeme.

To, že zvýšenie podielu vyrobených domácich potravín aspoň na úroveň krajín V4 má veľké ekonomické pozitívne dopady pre našu ekonomiku i zvýšeniu zamestnanosti v desaťtisícových reláciách, je známe i zo štúdie Národnej banky Slovenska z 2012, a naša činnosť napomáha dosiahnutiu tohoto dlhodobého cieľa.

Podujatia

Konferencia Vidiek žije

Ako sa stať členom

Po vyplnení a podpísaní prihlášky ju zašlite na info@naszivot.sk, alebo poštou na adresu Spolok Farmárov Slovenska, Budovateľská 1334/12, 969 01 Banská Štiavnica